پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قهجاورستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قهجاورستان 311524 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قهجاورستان باید ابتدا 0311524 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قهجاورستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0311524123456 را وارد نمایید. شهرستان قهجاورستان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قهجاورستان)