پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قه 362224 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قه باید ابتدا 0362224 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0362224123456 را وارد نمایید. شهرستان قه از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده