پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علی آباد/قلعه شاهرخ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علی آباد/قلعه شاهرخ 372485 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی آباد/قلعه شاهرخ باید ابتدا 0372485 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علی آباد/قلعه شاهرخ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372485123456 را وارد نمایید. شهرستان علی آباد/قلعه شاهرخ از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()