پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان طار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان طار 362442 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طار باید ابتدا 0362442 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در طار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0362442123456 را وارد نمایید. شهرستان طار از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان طار)