پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/بهارستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/بهارستان 311681 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/بهارستان باید ابتدا 0311681 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/بهارستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0311681123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/بهارستان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره بهارستان) (پیش شماره شهرستان بهارستان)