پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/22بهمن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/22بهمن 361447 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/22بهمن باید ابتدا 0361447 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/22بهمن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0361447123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/22بهمن از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده