پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرضا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرضا 321 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرضا باید ابتدا 0321 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرضا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0321123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرضا از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره شهرضا) (پیش شماره 321) () (پیش شماره شهر رضا) (پیش شماره شهرضا چند است؟) (شماره تلفن شهرضا)