پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرزاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی/کله/سلمان/مسیح چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرزاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی/کله/سلمان/مسیح 334266 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرزاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی/کله/سلمان/مسیح باید ابتدا 0334266 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرزاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی/کله/سلمان/مسیح زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0334266123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرزاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی/کله/سلمان/مسیح از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(باباشیخعلی) (بهجت اباد اصفهان)