پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره هند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور هند 91 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور هند باید ابتدا 0091 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0091123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0091912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره هند) (کد هند) (شماره موبایل هند) (کد هندوستان) (کد کشور هند) (پيش شماره هند) (شماره موبایل هندوستان) (پیش شماره هندوستان) (شماره تلفن هند) (موبایل هند) (پیش شماره موبایل هند) (شماره هند) (کد تلفن هند) (پیش شماره کشور هند) (کد موبایل هند) (شماره موبایل هندی) () (شماره موبایل در هند) (پیش شماره 0091) (کدهندوستان) (پيش شماره هندوستان) (کد موبایل هندوستان) (کد تلفن هندوستان) (پیش شماره موبایل هندوستان) (کدهند) (نمونه شماره موبایل هند) (كد كشور هندوستان) (پیش شماره کشور هندوستان) (شماره تلفن در هند) (شماره تلفن هندوستان) (پیش شماره تلفن هند) (شماره موبايل هند) (شماره هندوستان) (پیش شماره موبایل در هند) (تلفن هند) (شماره همراه هند) (کد تلفن 0091) (کد 0091) (پیش شماره هند ) (پیش شماره ی هند) (شماره هندی) (کد تلفن همراه هند) (کد کشور هندوستان) (شماره کد هند) (كد هندوستان) (پیش شماره تلفن هندوستان) (شماره موبایل کشور هند) (شماره تلفن کشور هند) (شماره تلفن هندی) (0091 پیش شماره) (كد تلفن هند) (پیش شماره موبایل کشور هند) (پيش شماره موبايل هند) (هند) (یک شماره تلفن از هند) (پيش شماره كشور هند) (کد تلفنی هند) (یک شماره موبایل هندی) (شماره موبایل هندیها) (کد شماره هند) (کد شماره موبایل هند) (پیش شماره هند) (کد تلفن کشور هند) (پیش شماره ی کشور هند) (برای مثال شماره هند) (091کد کدام کشور است) (شماره تلفن هند برای لاین) (کد هند چند است) (کد شماره تلفن هند) (شماره هند/) (شماره مبایل در هند) (کدهلند) (پيش شماره هند ستان) (پیش شماره چین) (پیش شماره موبایل مالزی) (پیش شماره مالزی) (كد پيش شماره هند)