پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سهلوان/باغکومه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سهلوان/باغکومه 335425 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سهلوان/باغکومه باید ابتدا 0335425 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سهلوان/باغکومه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335425123456 را وارد نمایید. شهرستان سهلوان/باغکومه از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(باغکومه) (سهلوان)