پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سهرفیروزان چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره شهرستان سهرفیروزان 335424 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سهرفیروزان باید ابتدا 0335424 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سهرفیروزان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335424123456 را وارد نمایید. شهرستان سهرفیروزان از توابع استان اصفهان می باشد.
اطلاعات داده شده مربوط به قبل می باشدودرحال حاظرتلفن های سهرفیروزان با پیش شماره  724 وکد اصفهان قابل دسترسی است به عنوان مثال اگرشماره مورد نظرشما  2438باشد باگرفتن شماره  03117242438 ازهرنقطه کشور می توانیدباآن شماره ارتباط برقرارکنید. به عبارت دیگر تلفن های سهرفیروزان ازخارج ازاصفهان باکد اصفهان + پیش شماره 724 و از اصفهان بدون کد وفقط با پیش شماره 724+شماره 4رقمی مورد نظر قابل دسترسی است.  

 


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سهرفیروزان)