پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سفتجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سفتجان 372443 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سفتجان باید ابتدا 0372443 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سفتجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372443123456 را وارد نمایید. شهرستان سفتجان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سفتجان)