پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سدزاینده رود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سدزاینده رود 372488 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سدزاینده رود باید ابتدا 0372488 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سدزاینده رود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372488123456 را وارد نمایید. شهرستان سدزاینده رود از توابع استان اصفهان می باشد.




عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()