پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زردنجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زردنجان 311888 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زردنجان باید ابتدا 0311888 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زردنجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0311888123456 را وارد نمایید. شهرستان زردنجان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تلفن پیش شماره زردنجان)