پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رحمت آباد/نجف آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رحمت آباد/نجف آباد 331234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رحمت آباد/نجف آباد باید ابتدا 0331234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رحمت آباد/نجف آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0331234123456 را وارد نمایید. شهرستان رحمت آباد/نجف آباد از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره نجف آباد)