پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رحمت آباد/خوانسار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رحمت آباد/خوانسار 371263 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رحمت آباد/خوانسار باید ابتدا 0371263 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رحمت آباد/خوانسار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0371263123456 را وارد نمایید. شهرستان رحمت آباد/خوانسار از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره خوانسار)