پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان راوند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان راوند 361551 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان راوند باید ابتدا 0361551 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در راوند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0361551123456 را وارد نمایید. شهرستان راوند از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره راوند) ("شهرستان ويدوجا")