پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دیزیچه/نکوآباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دیزیچه/نکوآباد 335535 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دیزیچه/نکوآباد باید ابتدا 0335535 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دیزیچه/نکوآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335535123456 را وارد نمایید. شهرستان دیزیچه/نکوآباد از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره تلفن جدید توابع شهرستان دیزیچه اصفهان)