پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوشخراط چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوشخراط 371224 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوشخراط باید ابتدا 0371224 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوشخراط زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0371224123456 را وارد نمایید. شهرستان دوشخراط از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دوشخراط)