پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دهسور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دهسور 372542 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهسور باید ابتدا 0372542 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دهسور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372542123456 را وارد نمایید. شهرستان دهسور از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دهسور)