پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دنارت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دنارت 3116337 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دنارت باید ابتدا 03116337 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دنارت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 03116337123456 را وارد نمایید. شهرستان دنارت از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده