پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دماب/نجف آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دماب/نجف آباد 332434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دماب/نجف آباد باید ابتدا 0332434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دماب/نجف آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0332434123456 را وارد نمایید. شهرستان دماب/نجف آباد از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()