پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دماب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دماب 322434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دماب باید ابتدا 0322434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دماب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0322434123456 را وارد نمایید. شهرستان دماب از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده