پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دره بیدخوانسار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دره بیدخوانسار 372466 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دره بیدخوانسار باید ابتدا 0372466 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دره بیدخوانسار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372466123456 را وارد نمایید. شهرستان دره بیدخوانسار از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده