پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره نروژ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور نروژ 47 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور نروژ باید ابتدا 0047 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نروژ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0047123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0047912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره نروژ) (شماره تلفن نروژ) (پیش شماره کشور نروژ) () (کد تلفن نروژ) (شماره موبایل نروژ) (کد موبایل نروژ) (پیش شماره موبایل نروژ) (کد نروژ) (شماره تلفن در نروژ) ("شماره تلفن نروژ)