پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دامنه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دامنه 372436 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دامنه باید ابتدا 0372436 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دامنه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372436123456 را وارد نمایید. شهرستان دامنه از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()