پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خولنجان/آدرگان/لنج/زیباشهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خولنجان/آدرگان/لنج/زیباشهر 335554 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خولنجان/آدرگان/لنج/زیباشهر باید ابتدا 0335554 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خولنجان/آدرگان/لنج/زیباشهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335554123456 را وارد نمایید. شهرستان خولنجان/آدرگان/لنج/زیباشهر از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده