پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خمینی شهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خمینی شهر 312322 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خمینی شهر باید ابتدا 0312322 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خمینی شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0312322123456 را وارد نمایید. شهرستان خمینی شهر از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره خمینی شهر) ()