پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خمسلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خمسلو 372562 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خمسلو باید ابتدا 0372562 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خمسلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372562123456 را وارد نمایید. شهرستان خمسلو از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خمسلو)