پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خم پیچ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خم پیچ 371262 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خم پیچ باید ابتدا 0371262 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خم پیچ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0371262123456 را وارد نمایید. شهرستان خم پیچ از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده