پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خرمنان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خرمنان 332344 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خرمنان باید ابتدا 0332344 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خرمنان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0332344123456 را وارد نمایید. شهرستان خرمنان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خرمنان)