پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حوض ماهی/آبرو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حوض ماهی/آبرو 335548 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حوض ماهی/آبرو باید ابتدا 0335548 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حوض ماهی/آبرو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335548123456 را وارد نمایید. شهرستان حوض ماهی/آبرو از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده