پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره مکزیک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور مکزیک 52 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور مکزیک باید ابتدا 0052 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مکزیک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0052123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0052912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پیش شماره مکزیک) (شماره تلفن مکزیک) (شماره موبایل مکزیک) (پیش شماره 0052)