پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چم طاق/چم حیدر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چم طاق/چم حیدر 335645 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چم طاق/چم حیدر باید ابتدا 0335645 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چم طاق/چم حیدر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335645123456 را وارد نمایید. شهرستان چم طاق/چم حیدر از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چم طاق)