پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جهق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جهق 361374 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جهق باید ابتدا 0361374 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جهق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0361374123456 را وارد نمایید. شهرستان جهق از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده