پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جرم افشار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جرم افشار 321221 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جرم افشار باید ابتدا 0321221 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جرم افشار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0321221123456 را وارد نمایید. شهرستان جرم افشار از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جرم افشار)