پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تیمیارت/فساران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تیمیارت/فساران 311856 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تیمیارت/فساران باید ابتدا 0311856 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تیمیارت/فساران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0311856123456 را وارد نمایید. شهرستان تیمیارت/فساران از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فساران)