پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تیکن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تیکن 372343 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تیکن باید ابتدا 0372343 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تیکن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372343123456 را وارد نمایید. شهرستان تیکن از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده