پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تیرانچی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تیرانچی 312338 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تیرانچی باید ابتدا 0312338 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تیرانچی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0312338123456 را وارد نمایید. شهرستان تیرانچی از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تیرانچی)