پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره موریتانی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور موریتانی 222 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور موریتانی باید ابتدا 00222 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در موریتانی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00222123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00222912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده