پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تندران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تندران 332343 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تندران باید ابتدا 0332343 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تندران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0332343123456 را وارد نمایید. شهرستان تندران از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده