پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تخماقلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تخماقلو 372458 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تخماقلو باید ابتدا 0372458 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تخماقلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372458123456 را وارد نمایید. شهرستان تخماقلو از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تخماقلو)