پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پوده/قهه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پوده/قهه 322268 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پوده/قهه باید ابتدا 0322268 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پوده/قهه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0322268123456 را وارد نمایید. شهرستان پوده/قهه از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده