پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پایگاه/هشتم شکاری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پایگاه/هشتم شکاری 311577 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پایگاه/هشتم شکاری باید ابتدا 0311577 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پایگاه/هشتم شکاری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0311577123456 را وارد نمایید. شهرستان پایگاه/هشتم شکاری از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تلفن پایگاه هشتم شکاری اصفهان) ()