پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پایگاه هوائی/هاشم آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پایگاه هوائی/هاشم آباد 312663 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پایگاه هوائی/هاشم آباد باید ابتدا 0312663 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پایگاه هوائی/هاشم آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0312663123456 را وارد نمایید. شهرستان پایگاه هوائی/هاشم آباد از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایگاه هاشم اباد) (پایگاه هاشم آباد)