پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بوئین/میاندشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بوئین/میاندشت 372452 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بوئین/میاندشت باید ابتدا 0372452 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بوئین/میاندشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372452123456 را وارد نمایید. شهرستان بوئین/میاندشت از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()