پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بتلیجه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بتلیجه 372462 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بتلیجه باید ابتدا 0372462 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بتلیجه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372462123456 را وارد نمایید. شهرستان بتلیجه از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بتلیجه)