پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایچی/جار/یفران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایچی/جار/یفران 311876 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایچی/جار/یفران باید ابتدا 0311876 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایچی/جار/یفران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0311876123456 را وارد نمایید. شهرستان ایچی/جار/یفران از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده