پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اوشیان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اوشیان 335242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اوشیان باید ابتدا 0335242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اوشیان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335242123456 را وارد نمایید. شهرستان اوشیان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده