پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان امامزاده/علی اکبر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان امامزاده/علی اکبر 321242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان امامزاده/علی اکبر باید ابتدا 0321242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در امامزاده/علی اکبر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0321242123456 را وارد نمایید. شهرستان امامزاده/علی اکبر از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده